Kalibratie ESD meetinstrumenten

Total ESD solutions biedt kalibratie diensten voor ESD meetapparatuur, specifiek gericht op het meten van elektrische eigenschappen van elektrostatisch veilige werkplaatsinrichtingen. Hieronder vallen ook de ESD meetinstrumenten voor gebruik in medische ruimten en ATEX zones. 

Kalibratie van deze meetinstrumenten vergt een unieke aanpak.

Dergelijke instrumenten dienen te beschikken over specifieke elektrische, maar ook mechanische eigenschappen, welke door een reguliere kalibratie dienst niet of slechts gedeeltelijk worden onderzocht. Een typisch voorbeeld hiervan is het onderzoeken van de vlakheid en hardheid van probes voor het meten van vloeren en werkoppervlakten.  

Een ander voorbeeld is het controleren van de afwijking van draagbare elektrisch veld meetapparatuur. Deze meters zijn alleen geschikt voor indicatieve doeleinden. Kalibratie kan de te verwachten afwijking snel inzichtelijk maken. Deze is vaak groter dan u denkt!

Total ESD solutions is geen geaccrediteerde kalibratie firma, doch kan wel kalibreren en rapporteren conform ISO17025. Onze eigen referentie instrumenten staan onder jaarlijkse controle bij bekende geaccrediteerde kalibratie bedrijven in Nederland en België. 

Typische voorbeelden van instrumenten welke wij kunnen kalibreren:

  • Charge plate monitors (alle types)
  • (handheld) Elektrostatische veld meters
  • Electrostatische volt meters
  • Hoge impedantie meters (alle merken)
  • Vloer, stoel en 2-punts meet probes (IEC61340-4-1/-2-3)
  • Driehoeksprobes (confom EN1081)
  • Personal Grounding testers (PGT)
  • Nano Coulomb meters
  • Walking testers (ook wel body voltage testers genoemd)
  • Temperatuur/ hygro meters (beperkte mogelijkheden)

Voor het kalibreren van ESD guns, "gewone" multimeters, isolatietesters, milliohm meters, of hoogspanningsapparatuur verwijzen wij u door naar een bekende reguliere kalibratie firma. Natuurlijk kunnen wij de communicatie en afhandeling hiervan voor u verzorgen. 

Total ESD solutions biedt snelle service en duidelijke rapportage. Wij zorgen ook voor eventuele reparaties en vervangingen (met kosten specificatie vooraf), wanneer deze nodig blijken te zijn. Desgewenst halen wij de instrumenten bij u op en brengen ze ook weer retour. 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via Info@totalesdolutions.com.