ESD Coördinator training

ESD-coordinator-small-1677492254.JPG

De ESD Coördinator is de "local expert" op het gebied van elektrostatisch veilig werken in een bedrijf of instelling.

De coördinator is verantwoordelijk voor of heeft invloed op het ESD bedrijfsbeleid. Daarnaast is de ESD Coördinator (na de training) in staat om zelfstandig alle eenvoudige ESD gerelateerde vraagstukken op te lossen binnen de activiteiten van het bedrijf waarvoor deze werkzaam is.

Deze cursus bestaat uit 4 modules (2 theorie en 2 met praktische inslag) en wordt bij voorkeur verzorgd in het bedrijf/ instelling waar de cursist werkzaam is. 

Module 1 (theorie) betreft een algemene inleiding in elektrostatisch veilig werken welke gebruik maakt van diverse demo's en voorbeelden. 

Module 2 (praktisch) gaat in op het gebruik van meetapparatuur en de (on)mogelijkheden hiervan. Ook wordt de cursist bekend gemaakt met hetgeen men op moet letten bij eventuele uitbestedingen aan derden van ESD metingen in zijn/ haar bedrijf/ instelling.

Module 3 (theorie) behandelt het plan van aanpak om te komen tot een ESD bedrijfsbeleid en hoe vast te stellen welke mate van elektrostatisch veilig werken eigenlijk noodzakelijk is.

Module 4 (praktisch) vormt de afsluitende module van deze training. In deze halve dag gaat de cursist met de opgedane kennis aan de slag in zijn/ haar bedrijf/ instelling. De cursist gaat zelf een proces audit uitvoeren (onder begeleiding van de trainer) en leert hierbij te observeren, te analyseren en te beoordelen. Hiermee is gelijk de start gelegd voor eventuele verbeteracties, wanneer van toepassing. 

Het is een zeer intensieve training met veel kennisoverdracht en enige zelfstudie. Het volgen van deze training in 2 dagen is mogelijk, doch voor een hoger leerrendement is aanbevolen om de training over meerdere dagen te verspreiden. Typische voorbeelden van geprefereerde trainingsprogramma's zijn: 4x halve dag, of 1 hele dag, gevolgd door 2 halve dagen (met een week voor zelfstudie tussen de 2 halve dagen in). De zelfstudie bestaat uit het bestuderen van de ESD standaarden waarop de training is gebaseerd. (Dat kan ofwel ANSI S20.20 of IEC61340-5-1 zijn, naar gelang voorkeur). 

Typische groepsgrootte voor deelname aan deze training is (max) 5 personen.