High impedance meter (diverse types)

highimpedancemeter2-1644923917.jpg

De high impedance meter is een elektrische weerstandsmeter met instelbare meetspanning. De internationale ESD-normen schrijven voor dat ESD metingen van oppervlakten of volumes met 100 V-gelijkspanning dienen te gebeuren. Een reguliere multimeter heeft een meetspanning van ~4,5V en is hiervoor derhalve niet geschikt. De meetnauwkeurigheid als gevolg van de interne constructie van de multimeter wordt snel slechter bij hoge elektrische weerstanden. ESD-veilige materialen hebben als eigenschap dat de elektrische weerstand op het oppervlak vaak heel hoog is. Derhalve is de elektrische weerstand van een ESD preventie gerelateerd product niet reproduceerbaar na te meten met een multimeter. Dit geldt ook voor het gebruik van isolatie weerstandstesters. Deze apparatuur is vanwege afwijkende test spanningen niet geschikt om gebruikt te worden volgens de internationaal afgesproken meetmethodieken.

De high impedance meter is geschikt voor metingen volgens:

  • IEC61340-2-3 (Onderzoek aan ESD-veilige materialen),
  • IEC61340-4-1 (ESD-vloeren),
  • IEC61340-4-5 (persoonsaarding in elektrostatische veilige werk omgevingen) 
  • IEC61340-4-9 (ESD-kleding).

Huur prijs per week € 110,00 
(ex. BTW, evt. borg en verzending)

OFFERTE AANVRAGEN